Społeczne Towarzystwo Oświatowo-Medyczne Zespół Szkół Ekologiczno-Medycznych telefon  42 633 00 08     Łódź, ul. A. Próchnika 42

Technik Masażysta - symbol cyfrowy zawodu 325402

Czas trwania nauki: 2 lata

Uzyskany tytuł: Technik masażysta


Informacje o zawodzie

Technik masażysta stanowi średni personel medyczny. Może pracować jako członek zespołu rehabilitacyjnego, bądź świadczyć usługi indywidualnie dla potrzeb: medycyny, sportu, rekreacji oraz kosmetologii estetycznej.


Cechy wymagane od kandydata

Cechy psychofizyczne wymagane od kandydata: zrównoważone reakcje emocjonalne i motoryczne; spostrzegawczość; cierpliwość; łatwość nawiązywania kontaktu; obowiązkowość; odpowiedzialność; dokładność; empatia; życzliwość; poszanowanie godności osobistej drugiego człowieka; opiekuńczość; samodzielność; dobra sprawność manualna; dobry stan zdrowia.

Nauka

Nauka trwa 4 semestry. Przez ten czas słuchacz nabywa wiedzę praktyczną i teoretyczną, niezbędną do osiągnięcia pozytywnego wyniku egzaminu zawodowego i tytułu technika masażysty. Wszystkie zajęcia odbywają się w nowocześnie wyposażonych pracowniach. Na IV semestrze każdy słuchacz odbywa praktykę zawodową.
Słuchacze podczas 2-letniej nauki zdobywają widzę i umiejętności w zakresie kompleksowego masażu ciała. Kształceni przez doświadczoną kadrę nauczycielską są przygotowani do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania masażu klasycznego i segmentarnego, drenażu limfatycznego, masażu izometrycznego, masażu metodą Schantala,
 • wykonywania masażu sportowego i kosmetycznego,
 • stosowania różnych technik i metod masażu w zależności od zaleceń lekarza, typu schorzenia, stanu pacjenta,
 • obsługiwania sprzętu i aparatury medycznej stosowanej podczas masażu.
 • Bloki programowe w procesie nauczania

  Umiejętności i treści kształcenia zawarte są w następujących blokach programowych:

 • masaż leczniczy
 • masaż sportowy i kosmetyczny
 • podstawy działalności zawodowej
 • podstawy prawa i ekonomii w ochronie zdrowia
 • Realizowane przedmioty

  Nazwa Przedmiotu Liczba godzin w tygodniu Łącznie w okresie nauczania
  I II III IV
  Organizacja ochrony zdrowia 2 32
  Prawo i ekonomika 2 32
  Propedeutyka zawodu 1 16
  Technologie informatyczne 1 16
  Psychologia społeczna 2 32
  Język obcy w zawodzie 2 32
  Język migowy 2 32
  Anatomia z fizjologią 4 4 2 1 176
  Zagadnienia kliniczne w masażu 2 2 2 96
  Pierwsza pomoc 2 32
  Teoria masażu 4 2 1 1 128
  Fizjoterapia 1 2 48
  Pracownia masażu 6 6 8 10 480
  Pracownia fizjoterapii 2 2 64
  Praktyka zawodowa 60h 60h 120h
  Podstawy przedsiębiorczości * 1 1 30
  Razem 19 19 19 19

  * dla słuchaczy, którzy nie mieli przedmiotu w programie szkoły średniej

  W III i IV semestrze zajęcia praktyczne realizowane są w placówkach służby zdrowia.

  Plany nauczania pozostałych naszych szkół znajdziesz w zakładce plany nauczania.

  Rekrutacja

  O terminy rekrutacji pytaj w sekretariacie szkoły lub pod numerem telefonu 42 633 00 08. Do procesu rekrutacji niezbędne są następujące dokumenty: świadectwo ukończenia szkoły średniej, 4 fotografie (podpisane na odwrocie), ksero dowodu osobistego, zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pobierania nauki zawodu.
  Więcej informacji o rekrutacji do naszej szkoły, oraz druki do pobrania w formie elektronicznej znajdziesz w zakładce rekrutacja.

  Sylwetka absolwenta

  Absolwent naszej szkoły uzyskuje prawo do pracy w szpitalach, klinikach, zakładach rehabilitacyjnych, uzdrowiskach, zakładach pomocy społecznej, przychodniach, klubach sportowych, gabinetach kosmetycznych, gabinetach odnowy biologicznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych, własnych gabinetach, prowadząc działalność gospodarczą.
  Zadania należące do technika masażysty:

 • wykonywanie podstawowych ćwiczeń leczniczych uwzględniając aktualny stan zdrowia, potrzeby i możliwości pacjenta
 • stosowanie metod diagnozowania, leczenia i rehabilitacji
 • wykorzystywanie wiedzy o budowie i czynnościach ciała ludzkiego w działaniach na rzecz przywracania zdrowia i zapobiegania chorobom
 • właściwe dobieranie i wykonywanie zabiegów fizykoterapeutycznych
 • kształtowanie cech motorycznych
 • Zapraszamy do obejrzenia wirtualnych wędrówek także po innych naszych szkołach

  Niedawno powstała wirtualna wędrówka po naszym Zespole Szkół. Zapraszamy do zwiedzenia także szkoły farmacji, szkoły opieki medycznej

  Lądek-Zdrój - Willa Natura - nasza górska baza edukacyjna

  Willa Natura to pensjonat położony na uboczu Uzdrowiska Lądek-Zdrój, blisko lasu, wyciągu narciarskiego, niedaleko do centrum zabiegowego Uzdrowiska. Posiadamy tam bazę szkoleniową, gdzie organizujemy warsztaty edukacyjne, sportowe i turnusy zdrowotne. Zapraszamy na stronę www.willanatura.pl i do zapoznania się z ofertą turnusów dla diabetyków oraz innych turnusów tematycznych.

  Bezpłatne kursy dla słuchaczy naszej szkoły

  Podejmując naukę w naszej Szkole oferujemy bezpłatne uczestnictwo w kursach zawodowych, językowych i zdrowotnych oraz w Szkole Języka Migowego.

  Perspektywy zawodowe Technika Masażysty:

  • Szpitale
  • Kliniki
  • Zakłady rehabilitacyjne
  • Uzdrowiska
  • Zakłady pomocy społecznej
  • Przychodnie
  • Kluby sportowe
  • Gabinety odnowy biologicznej
  • Gabinety kosmetyczne
  • Zakłady opiekuńczo-lecznicze
  • Własne gabinety masażu